Waarom zetten wij een kerstboom?

Wij vinden het de normaalste zaak van de wereld, maar waarom zetten wij een kerstboom midden in de kamer? Een dag na Sinterklaas verschijnen de eerste bomen al in de huiskamers. Nederlanders doen dat veelal voor de sfeer en warmte die een verlichte boom uitstraalt. Een kerstboom is een versierde en verlichte dennenboom (spar), die met kerstmis in kerken en huizen wordt geplaatst. De kerstboom is waarschijnlijk verwant met zowel de Germaanse heilige boom als de middeleeuwse katholieke paradijsboom.waarom zetten wij een kerstboom?

 

Waarom zetten wij een kerstboom?

De kerstboom (officieel een spar en geen den) neemt in ons huidige kerstfeest een centrale plek in. Toch is deze spar niet uniek voor Kerstmis. Al lang voor de geboorte van Christus werden er bomen versierd en vereerd. Verschillende heidense volken gebruikten bomen om kwaad af te weren of om kracht aan te ontlenen. Een kerstboom heeft geen religieuze betekenis, maar heeft een vruchtbaarheidssymbool gekregen. Het is puur voor de gezelligheid: lichtjes in donkere dagen. Om van de herdenking van de geboorte van Jezus Christus echt een feest te maken.

 

Symbool van geboorte Jezus

De kerstboom zoals wij die nu kennen ontstond pas in de 16e eeuw in Duitsland, aanvankelijk met name bij protestanten. Lange tijd konden alleen de rijken zich een gedecoreerde spar veroorloven. In de 19e eeuw verspreidde het gebruik zich onder brede lagen van de bevolking, toen tevens in andere landen. In Nederland deed rond 1840 de eerste boom zijn intrede in de huiskamer.  Toen de kerstboom in huis in de loop van de 19e eeuw ook onder katholieken algemeen gangbaar werd, waarschuwde de Kerk met klem tegen het gebruik van dit heidense symbool. Reden waarom in sommige gezinnen de kerstboom nog tot ver in de 20e eeuw taboe was.

 

Kerstballen in de boom

De kerstboom herinnert christenen volgens Luther aan de boom in het paradijs. De kerstballen staan voor de vruchten waar Adam en Eva van aten. De piek staat symbool voor de ster die de Wijzen de weg wees naar de geboorteplaats van Jezus.

 

Nu weten we dus het antwoord op de vraag: “Waarom zetten wij een kerstboom?” Heb jij een hele bijzondere boom? Maak er een foto van en deel deze met ons!

 

Andere blogs over tradities rondom de feestdagen:

Leave a Reply