Kiesstelsel van Nederland

Wat houdt het kiesstelsel eigenlijk in? Wat is het verschil tussen de Eerste en Tweede Kamer? Hoeveel stemmen heb je nodig voor één zetel? Wat is het verschil tussen links en rechts? Met de verkiezingen voor de deur is dit een mooie gelegenheid om eens wat dieper te duiken het kiesstelsel van Nederland en de uitleg zo simpel mogelijk te houden.

Geschiedenis kiesstelsel van Nederland

De Eerste en Tweede Kamer ontstonden in 1815. De Staten Generaal werd toen in twee kamers gesplitst. Bij de Grondwetsherziening van 1917 is het kiesstelsel van Nederland op basis van evenredige vertegenwoordiging. Dat wil zeggen dat uitgebrachte stemmen evenredig worden verdeeld over het aantal beschikbare zetels in de kamer.

Verschil tussen Eerste en Tweede Kamer

De Eerste Kamer bekijkt de wetgeving en beoordeeld deze op rechtmatigheid. De Eerste Kamer kan dus geen aanpassingen verrichten. Een wet wordt goed- of afgekeurd.

De Tweede Kamer kan wetten veranderen en zij hebben het recht van amendement. Dat wil zeggen dat de Tweede Kamer het recht heeft om wijzigingen in een wetsvoorstel aan te brengen. Een ander verschil is dat leden van de Tweede Kamer een voltijds aanstelling hebben, de Eerste Kamerleden niet. Daarnaast worden leden uit de Tweede Kamer direct gekozen door het volk.

Zetelverdeling

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad, mag elke kiesgerechtigde Nederlander één stem uitbrengen. Alle stemmen op kandidaten van dezelfde partij worden bij elkaar opgeteld. Om een zetel te winnen, moet een partij de kiesdeler halen. Om de kiesdeler te berekenen, wordt het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal zetels. Het totale aantal zetels van de Tweede Kamer is 150. Het resultaat hiervan geeft het aantal volle zetels aan dat door partijen is behaald.

Coalitie

Om tot een meerderheid te komen is een samenwerking tussen twee of meer politieke partijen nodig. Dit noemt met een coalitie. De coalitie zal gaan samenwerken (formatie) om een nieuwe regering en kabinet te vormen. Het kabinet bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen.

Wat betekent in de politiek links of rechts?

Linkse partijen willen dat Nederland zoveel mogelijk vooruit kijkt. Zij zijn voor een multiculturele samenleving. Ze zijn vooruitstrevend en willen zorgdragen voor de zwakkeren en minderheden in de maatschappij. Links stelt een groep boven een individu. Linke partijen zijn onder andere Groenlinks, SP en PvdA.

Rechtse partijen zijn terughoudend en van mening dat het eigen volk beter is dan alle allochtonen. Zij willen lage belastingen en duidelijke structuren met sterk leiderschap en plaatsen het individu boven de maatschappij. Rechts plaatst het individu boven de maatschappij. Rechtse partijen staan open voor maximaal particulier initiatief met andere woorden privatiseren van zoveel mogelijk overheidsdiensten. Rechtse partijen willen vasthouden aan traditionele waarden en normen.
Rechtse partijen zijn onder andere VVD, PVV en SGP.

Daarnaast zijn er nog een aantal middenpartijen. Dat zijn politieke partijen die zowel een links als rechts standpunt in kunnen nemen.  Middenpartijen zijn onder andere CDA, Christen Unie en D66.

Ga stemmen!

De Tweede Kamer verkiezingen zijn op 15 maart 2017. Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Via www.stemwijzer.nl of www.kieskompas.nl kunt u er achter komen welke partij het beste bij u past. Laat in ieder geval uw verworven stemrecht niet verloren gaan!