Het Rode Kruis

Het Rode Kruis bestaat in Nederland sinds 1867 en maakt deel uit van het grootste humanitaire netwerk ter wereld: de internationale Rode Kruis beweging. Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie. Het Rode Kruis treedt op in gebieden waar een oorlog of een ramp heerst. Het werk, dat door een leger van vrijwilligers in 175 landen wordt uitgevoerd onder de vlag van het Rode Kruis, brengt tegenwoordig hoop en hulp aan mensen in nood. De Nederlandse afdeling van het Rode Kruis bestond op 19 juli 2017 150 jaar.

OPRICHTING VAN HET RODE KRUIS

Het Rode Kruis werd opgericht naar aanleiding van de Slag bij Solférino. Tijdens de Italiaanse onafhankelijkheidsoorlog werd in 1859 bij de kleine plaatsjes Solférino en San Martino verbitterd strijd geleverd. Aan Italiaanse kant vochten soldaten uit het koninkrijk Sardinië-Piemonte en Frankrijk tegen het Oostenrijkse keizerrijk. De Italianen kwamen als overwinnaars uit deze bloedige en gruwelijke strijd tevoorschijn maar de gevechten hadden aan beide zijde vele duizenden doden en gewonden tot gevolg gehad.

HENRI DUNANT

Het bloedbad bij de Slag van Solferino in 1859 was zo verschrikkelijk, dat het de Zwitserse bankier Henry Dunant aanzette om het Rode Kruis op te richten. Hij was getuige van de veldslag en riep de bevolking op om te helpen. Samen met lokale vrouwen hielp Henri Dunant de gewonde soldaten, door ze iets te drinken te geven of hun wonden te verzorgen. Hij zorgde zelf voor geld en materiaal om plaatselijk kleine ziekenhuizen op te richten. Dunant hielp daarbij iedere soldaat, zowel Oostenrijkse als Franse en Italiaanse soldaten. Hij zorgde ook dat er rond Solférino kleine ziekenhuizen kwamen om de gewonde militairen te kunnen verzorgen.

CONVENTIE VAN GENÉVE

Dunant schreef het boek, Un Souvenir de Solférino, waarin hij de gruwelijkheden beschreef die hij daar was tegengekomen.  Hij reisde met zijn boek door Europa om staatshoofden voor zijn plannen te winnen om een onafhankelijke hulporganisatie op te richten. Zestien Europese landen namen uiteindelijk deel aan de Eerste Conventie waarna er nog vier zouden volgen. Op 22 augustus 1864 werd met de ondertekening van de Conventie van Genève het internationale Rode Kruis opgericht. Door de landen werd een verdrag getekend waarmee ze beoogden een zekere mate van menselijkheid in oorlogen te betrachten. Ook beloofden deze landen iedereen te beschermen die in eigen land niet beschermd wordt. Op basis van dit verdrag kan iemand erkend worden als vluchteling.

NEDERLANDSE RODE KRUIS

In 1867 richtte koning Willem III bij koninklijk besluit de hulpverleningsvereniging op. In 1885 kreeg deze vereniging officieel de naam van het Nederlandse Rode Kruis. In Nederland hoefde het Rode Kruis gelukkig niet vaak op grote schaal in actie te komen. De Watersnood van 1953 was de grootste ramp waarmee het Nederlandse Rode Kruis te maken kreeg. Het Nederlandse Rode Kruis verleende ook hulp bij de Bijlmerramp en de vuurwerkramp in Enschede. Maar ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse biedt de organisatie hulp. Nederlandse hulpverleners worden echter vaak uitgezonden naar een ramp in het buitenland.

TWEEDE WERELDOORLOG

De Tweede Wereldoorlog is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis. De leiding van de organisatie laat het volledig afweten en biedt geen hulp aan Joodse gevangenen en gedeporteerden. Aangezien Joden niet als krijgsgevangenen konden worden aangemerkt, zo meende het Rode Kruis, was zij niet gemachtigd om deze mensen te helpen. Dat wordt het Rode Kruis lange tijd verweten.

SAMENWERKING

De verschillende hulporganisaties gaan voor het eerst samenwerken in 1984 bij de grote inzamelingsactie ‘Eén voor Afrika’. Het is het begin van Giro555. Vanaf 2004 haalt het Rode Kruis met de actie Serious Request, in samenwerking met radio 3FM jaarlijks miljoenen op voor een ‘stille ramp’, ergens in de wereld. Heeft u meer informatie over de geschiedenis van het Rode Kruis laat het ons weten.