Havenstad Rotterdam

De havenstad Rotterdam is onlosmakelijk verbonden met de Maas. De haven speelt een belangrijke rol in Rotterdam en is een van de grootste havens van de Europa. Het havengebied – met een lengte van 42 kilometer – is één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld. Het havengebied van Rotterdam biedt als enige haven in Noordwest- Europa onbeperkt toegang aan schepen met een zeer grote diepgang. Daarmee heeft de haven een unieke positie binnen de Europese zeevaart. De haven is daarmee de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan 350 miljoen consumenten. Met een overslag van 466,4 miljoen ton goederen in 2015 is havenstad Rotterdam de grootste Europese zeehaven en behoort tot een van de grootste havens ter wereld. Een andere belangrijke haven in Europa is bijvoorbeeld Hamburg.

De stad Rotterdam aan de Nieuwe Maas kent veel moderne architectuur. Rotterdam is een stad die veel dynamiek uitstraalt. De skyline van Rotterdam wordt gedomineerd door moderne bouwwerken waar menig andere Europese stad jaloers op is.

GESCHIEDENIS HAVENSTAD ROTTERDAM

Het gebied rond de monding van de rivier de Rotte werd al rond het jaar 900 na Christus bewoond.

Rotterdam is rond 1270 ontstaan. In die tijd werd in het gebied rond de Maas en de Rotte begonnen met het aanleggen van een dam in de rivier de Rotte ter hoogte van de huidige Hoogstraat. Hiermee zou een zeedijk ontstaan die het gehele achterland ging beschermen. Rond deze dam ontstond Rotterdam. De vissers gingen hier wonen en de eerste steiger werd aangelegd. Aan de gebieden ten westen en ten oosten van de Rotte werd door graaf Willem IV in 1340 stadsrechten verleend en werd er begonnen met de bouw van stadsmuren en grachten. Ook ontstonden de eerste havens. Er werd een aftakking gegraven van de Schie waardoor de Rotterdamse Schie ontstond die een verbinding vormde met de steden Delft en Haarlem. De bewoners die eerst leefden van de visserij zagen hun stad veranderen in een handelsplaats voor landbouwproducten en wol.

OUDE HAVEN

De Oude Haven speelt al vele eeuwen een belangrijke rol in het leven van de Rotterdammers. Deze oude aanlegplaats is de oudste haven in Havenstad Rotterdam en stamt uit de 14e eeuw. De Oude Haven ligt in het centrum van de stad Rotterdam. Hier liggen veel historische schepen van het Havenmuseum afgemeerd. Op de historische scheepswerf worden schepen in hun oude glorie hersteld. In het gebied van de Oude Haven tref je historische panden maar ook moderne architectuur aan. De Kubuswoningen en het Witte Huis zijn hier een goed voorbeeld van. Het is een druk uitgaansgebied met gezellige cafeetjes en terrasjes.

UITBREIDING

Havenstad Rotterdam profiteert van zijn centrale ligging als overslagpunt van producten naar onder ander Duitsland, Frankrijk en Engeland. Nieuwe havens werden aangelegd die volop werkgelegenheid boden. Rotterdam breidde zich na de aanleg van de Nieuwe-Waterweg in 1872 snel uit. De Nieuwe-Waterweg was het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee en kwam in 1872 tot stand. Uit Brabant en Zeeland kwamen duizenden goedkope krachten naar Rotterdam. Nieuwe wijken zoals Crooswijk en Spangen ontstonden.

TWEEDE WERELDOORLOG

Geen gebeurtenis als de Tweede Wereld heeft een diepere wond geslagen in de Rotterdamse samenleving. Op 1 mei 1940 vielen de Duitsland Nederland binnen en op 14 mei van hetzelfde jaar werd de Rotterdamse binnenstad en de Oude haven gebombardeerd. Na het bombardement was er van de stad Rotterdam niet veel meer over. De binnenstad werd vrijwel geheel vernietigd. Ook de haven was zwaar beschadigd. Na oorlog had de opbouw van de haven de meeste prioriteit en door de succesvolle Europese samenwerking groeide de haven weer snel. Zo snel dat er uitbreidingen nodig waren en werden de Eemhaven en Botlek aangelegd. Rotterdam werd de grootste haven ter wereld. De heropbouw van de Havenstad Rotterdam na de oorlog heeft ervoor gezorgd dat moderne architectuur volop de ruimte heeft gekregen binnen het hart van de stad. 

Ga je binnenkort naar Rotterdam en wil je weten welke bezienswaardigheden er zijn. Lees dan onze blog  bezienswaardigheden in Rotterdam.