Grote Depressie van 1873

In onze eerde blog gingen we in op de tulpenmanie van 1637. De tulpenmanie wordt algemeen gezien als de eerste wereldwijde economische crisissen. Helaas hebben we er niets van geleerd en hebben zich nog vele economische crisissen voorgedaan. In de blog bespreken we een andere economische crisis met een wereldwijde invloed, de grote depressie van 1873.

GROTE DREPRESSIE VAN 1873

Op 9 mei 1873 dalen de aandelenkoersen op de beurs van Wenen onverwachts zo hard dat men spreekt van een Beurskrach. Deze beurskrach zal de aanleiding zijn voor wat te boek zal komen te staan als de Grote Depressie van 1873.