Edam, kraamkamer van de grutto

Toeristen uit de hele wereld zijn gek op Volendam, maar weidevogels vliegen vanuit Afrika veel liever naar Edam. Edam, kraamkamer van de grutto, is de plek waar deze vogels komen broeden en hun nageslacht groot te brengen. Vogelspotters kunnen tot half maart en na juni een kijkje nemen in de Zeevangspolder. Maar de tijd daartussen is een van de belangrijkste kraamkamers van de grutto ’op slot’.

Edam, kraamkamer van de grutto

Edam, kraamkamer van de gruttoDe Zeevangspolder is een aangewezen Natura 2000-gebied, zodat rustende en foeragerende vogels hier tot zichzelf kunnen komen. Honderden grutto’s en kieviten worden hier in het voorjaar geteld. Grutto’s zijn gek op natte weilanden, reden waarom ze hier graag komen Niet alleen weidevogels komen er tot rust, ook mensen vinden zichzelf terug. Ook de boeren in dit gebied zijn begaan met de weidevogels en hooien bijvoorbeeld niet eerder dan half juni.

Het land zit barstensvol met ganzen zit. Niet zo vreemd want aan deze kant van de dijk hebben ze eten en aan de andere zijde ligt een heerlijk zwembad voor ze klaar. Ook de zilverreiger is een van de gasten in dit gebeid. Door de steeds zachtere winters broedt deze reiger sinds 1978 in ons land. Het zijn uitstekende muizenjagers, maar een lekker visje of kikkertje staat hoger aangeschreven op het menulijstje. Ze staan vaak rustig in een slootkantje, prikken af en toe met de tenen in het water waardoor de visjes worden opgeschrikt, waarna de reiger bliksemsnel zijn prooi weet te pakken.

Het stadje Edam

Maar ook als de Zeevangspolder is afgesloten omdat Edam, kraamkamer van de grutto is, is het een leuk stadje om te bezoeken. Bij de Schepenmakersdijk heeft u gelijk een goede indruk van de historische rijkdom van het oude stadje. U ziet fraaie oude gevels en prachtig bewaard gebleven theekoepels. Edam kende ooit grote rijkdom en was samen met Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen een van de belangrijkste handelssteden van Holland. Het van tolplaats naar stad gegroeide Edam kreeg welvaart door de scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel.

Bij de Grote Kerk stond ooit de Noorderpoort, een van de zeven stadspoorten van een vestingwerk die de stad beschermde tegen vijandelijke aanvallen. De vesting werd in 1835 gesloopt omdat het in ernstig verval was geraakt en geen functie meer had.

Aan de rand van Edam ligt het Fort Edam. Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam die tussen 1880 en 1914 werd aangelegd ter verdediging van de grote steden. Om de vijand op afstand te houden werd het polderland buiten de stelling onder water gezet en de nog begaanbare plaatsen door een fort verdedigd.

Kaasmarkt Edam, kraamkamer van de grutto

Al sinds de 16e eeuw kent Edam een kaasmarkt. Vanaf 1989 is die in ere hersteld, nadat de markt in 1922 voor commerciële doeleinden was gesloten. Van begin juli tot half augustus wordt nu elke woensdag van 10.30 tot 12.30 uur een folkloristische markt gehouden. Toeristen zien hoe de kaas met bootjes wordt aangevoerd, en op de markt wordt ’verhandeld’.

 

Waarom al die toeristen toch altijd naar Volendam gaan? Edam, kraamkamer van de grutto, heeft genoeg toeristische trekpleisters! Maar laten we de grote meute maar in Volendam houden en genieten van de rust die in Edam nog te vinden is.

Leave a Reply