De Nederlande leeuw

De Nederlandse leeuw als krijgssymbool heeft een lange geschiedenis dit tot in de oudheid reikt. Onze leeuw is een gekroonde klimmende heraldische leeuw, met in zijn rechter klauw een opgeheven zwaard en in zijn linker klauw een aantal pijlen. De leeuw als krijgssymbool representeert al eeuwen lang heldenmoed en kracht en heeft een nauwe band met de geschiedenis van de Lage Landen. Het familiewapen met de leeuw is nog steeds het wapen van het Koninkrijk Nederland en van ons Koninklijk huis.

ONTSTAAN VAN ONS KRIJGSSYMBOOL
We beginnen onze omschrijving van de Nederlandse leeuw in de 12de eeuw. Het stamwapen van Nassau is op dat moment een gouden leeuw op een blauw veld bezaaid met blokjes goud. De leeuw zelf heeft een rode tong en rode nagels. Vanaf 1525 heeft de leeuw ook een zwaard in zijn hand. Door Karel de V is het zwaard in de hand als helmteken van het gebied der Nederlanden. Het gebied dat hij rond 1548 met geweld tot een ‘eenheid’ wist te smeden: de Zeventien Provinciën. Onder het bewind van zijn opvolger, Filips II, kwam het Noorden in opstand en vormde zich de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

TACHTIG JARIGE OORLOG
Tijdens de opstand tegen de Spanjaarden wordt de leeuw met een zwaard in zijn klauw het symbool van Holland en Zeeland. Ook de Republiek Nederland gebruikt de leeuw in het wapen. In zijn rechterklauw nog steeds een zwaard maar nu in zijn linker klauw draagt de leeuw zeven pijlen, voor iedere provincie één. In de Noordelijke Nederlanden, die zich in de Tachtigjarige Oorlog afscheidden en als Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een generaliteitsleeuw in hun wapen voerden, was deze leeuw meer dan 200 jaar lang het kenmerk van de unie.

GENERALITEITSLEEUW
De Latijnse benaming voor de Nederlandse leeuw is Leo Belgicus. Sinds 1583 werden de Nederlanden op kaarten vaak afgebeeld als een leeuw. De leeuw was in die tijd een veel gebruikt wapendier in de Nederlanden. Ook De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gebruikte hem als wapendier, de zogenaamde Generaliteitsleeuw. De toenmalige generaliteitsleeuw is de voorloper van het huidige krijgswapen van het Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de Nederlandse Opstand werd de beeltenis van de leeuw verwerkt in bijvoorbeeld de betaalmunten.

RIJKSWAPEN
Na de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden heeft koning Willem I het Rijkswapen vastgesteld. Op 24 augustus 1815 wordt per besluit dit nieuwe wapen vastgesteld. En de Nederlandse leeuw speelt hierin wederom een cruciale rol. Door twee leeuwen wordt een wapenschild vastgehouden die een leeuw afbeeldt met zeven pijlen in de ene, en een zwaard in de andere hand. Met uitzondering van een aantal aanpassingen is dit tot op heden het Nederlandse Rijkswapen.

ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW
Op 29 september 1815 werd bij wet de Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. Om voor deze koninklijke onderscheiding of lintje in aanmerking te komen moet je je verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Lintjes worden uitgereikt op bijzondere gelegenheden of op Koningsdag.